Now showing items 1-14 of 14

 • (Nie)uczciwość akademicka polskich studentów a poświadczanie kwalifikacji (added: 2022-05-17) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020)
  Panuje pogląd, że oszukiwanie na testach i egzaminach jest w Polsce powszechne. Jaka jest faktyczna skala oszustwa egzaminacyjnego wśród polskich studentów oraz jakie są jego przyczyny? Co w rozumieniu studentów jest ...
 • Academic Malpractice in Tests and Exams from an International Perspective (added: 2022-09-09) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022)
  Cheating in exams and other forms of academic dishonesty have been reported to be a serious issue in many countries. A lot of research has been conducted on the topic, but it focuses mainly on the US context. Studies ...
 • Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych (added: 2020-11-25) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018)
  W przypadku materiałów dydaktycznych w nauczaniu języków obcych dla celów zawodowych mamy do czynienia z sytuacjami rozpiętymi szeroko na osi kontinuum. Z jednej jej strony znajdują się języki specjalistyczne, dla których ...
 • Certyfikacja znajomości języków obcych dla celów specjalistycznych – Między teorią a rzeczywistością (added: 2020-11-24) 

  Sendur, Agnieszka M. (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 2020)
  A certificate proving the holder’s proficiency in a foreign language for specific purposes (LSP) should guarantee that the person submitting such a document is able to perform specific professional tasks using the ...
 • English for Safety, Security and Law Enforcement (added: 2019-10-15) 

  Sendur, Agnieszka M.; Warecka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Ze wstępu: "English for Safety, Security and Law Enforcement to podręcznik do nauki języka angielskiego dla studentów wydziałów nauk o bezpieczeństwie, pracowników zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w ...
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020 (added: 2021-03-16) 

  Banach, Maciej; Bień-Krawiec, Agata; Budzowski, Klemens; Cieślak, Anna; Fatuła, Dariusz; Dębicka, Grażyna; Gołkowski, Filip; Ingarden, Krzysztof; Kapiszewska, Maria; Krawczyk, Robert; Kupiec, Magdalena; Ligęza, Janusz; Limanówka-Bargiel, Dorota; Maciąg, Zbigniew; Matoga, Katarzyna; Majchrowska, Barbara; Majchrowska, Elżbieta; Majchrowski, Jacek M.; Marcinkowski, Jerzy; Mazur, Sławomir; Michalska, Barbara; Nęcki, Zbigniew; Niemirowski, Tomasz; Oleszkowicz-Gałka, Magdalena; Sendur, Agnieszka M.; Stachura, Luiza; Świerczyńska, Jowita; Widacki, Jan; Baszak-Jaroń, Halina; Aleksejczuk, Oleg (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
 • Kształcenie w sieci – teoria i praktyka. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych i nie tylko (added: 2021-12-06) 

  Sendur, Agnieszka M.; Kościńska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Książka kierowana jest do praktyków szukających podpowiedzi i inspiracji w zakresie metod i form nauczania zdalnego, studentów kierunków filologiczno-pedagogicznych, chcących zrozumieć, jakie wyzwania przed nimi stoją, i ...
 • Kursy typu MOOC jako nowoczesna forma samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego (added: 2022-05-09) 

  Kościńska, Agnieszka; Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022)
  Zmiany w krajobrazie edukacji, wynikające zarówno z wymagań rynku pracy, jak i z możliwości dostępu do wiedzy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się ...
 • Language Needs Analysis as the First Step in Designing an LSP Test for Police Officers. (added: 2019-09-02) 

  Sendur, Agnieszka M. (LibreriaUniversitaria, 2017)
  Teaching languages for specific purposes (LSP) is becoming more popular and in demand in the teaching of adult learners. The aims and objectives of teaching and learning languages for specific and general purposes differ ...
 • Nauczyciele języków obcych a doskonalenie zawodowe w trybie zdalnym (added: 2020-11-23) 

  Sendur, Agnieszka M.; Kościńska, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2020)
  Zawód nauczyciela wymaga od osób go wykonujących ciągłych działań na rzecz rozwijania własnych kompetencji zawodowych. Mogą być one realizowane zarówno w sposób formalny – poprzez udział w propozycjach doskonalenia zawodowego ...
 • Ocenianie w nauczaniu języków obcych zorientowanym na cele ogólne a ocenianie w nauczaniu zorientowanym na cele zawodowe (added: 2015-11-12) 

  Gajewska, Elżbieta; Sendur, Agnieszka M. (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2015-09)
  Ocenianie jest pochodną celów kształcenia. W konsekwencji sprawdzanie umiejętności w nauczaniu języków obcych dla celów ogólnych powinno się różnić od oceniania w nauczaniu języków obcych specjalistycznych. Czy różnice te ...
 • Peer assessment of process writing in a virtual exchange project (added: 2022-09-13) 

  Czura, Anna; Sendur, Agnieszka M. (Research-publishing.net, 2022)
  One of the possible ways of assessing students’ collaborative work in Virtual Exchange (VE) is by the use of Peer Assessment (PA) – a formative assessment technique in which students review each other’s work to provide ...
 • Realizacja wymagań dotyczących kształcenia językowego na wyższych uczelniach na podstawie analizy wybranych przykładów (added: 2020-11-25) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016)
  The implementation of new regulations concerning language abilities of university students has sparked a discussion regarding the nature of university foreign language classes as well as effective methods of teaching. ...
 • Testowanie i certyfikacja w glottodydaktyce języków ogólnych i specjalistycznych (added: 2021-06-04) 

  Sendur, Agnieszka M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Ze wstępu: "Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych i ocenianie są nieodzownymi elementami kształcenia. W przypadku kształcenia językowego bardzo istotna, zwłaszcza w ostatnich latach, jest również certyfikacja. Przez certyfikację ...