Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2013 (added: 2014-11-20) 

    Grzywna, Zbigniew; Rajchel, Jan; Rurak, Adam; Gwizd, Przemysław; Pasella, Krzysztof; Wojtycza, Janusz; Zieliński, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  • Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku (added: 2020-01-28) 

    Rajchel, Jan; Rurak, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    W artykule, analizując środowisko bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, przedstawiono zjawiska, które mogą spowodować powstanie zagrożeń i konfliktów społeczno-militarnych w nowoczesnym świecie. Zaprezentowano ...