Now showing items 1-1 of 1

  • U źródeł niepodległej państwowości algierskiej (added: 2019-05-20) 

    Kasznik-Christian, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Na młodą państwowość algierską do dnia dzisiejszego kładą się cieniem wypadki wojny wyzwoleńczej z lat 1954-1962 i specyfika algierskiego ruchu narodowego. Ruch narodowy w krajach kolonialnych - a do takich zaliczała ...