Now showing items 1-1 of 1

  • Uchyłkowatość jelita cienkiego u pacjenta z uwięźniętą przepukliną Richtera (added: 2021-09-13) 

    Idec, Michał; Szymczak, Piotr; Dąbrowska, Jagoda (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Choroba uchyłkowa jelita cienkiego jest rzadką przyczyną objawów ostrego brzucha. U większości pacjentów przebiega nie dając żadnych objawów. W opisywanym przypadku uchyłki jelita cienkiego zostały odkryte przypadkowo ...