Now showing items 1-2 of 2

  • Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii (added: 2020-02-17) 

    Michalski, Dawid (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    W studium podjęto się próby przedstawienia i zbadania pierwszego aktu o charakterze konstytucyjnym wydanego w niepodległej Finlandii: Aktu o Formie rządów z 1919 r. Dokument przede wszystkim jednoznacznie zdefiniował ...
  • Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii (added: 2017-07-23) 

    Michalski, Damian (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
    The study is an attempt to describe and analyse the first constitutional act of independent Finland. Th e Constitution Act of 1919 defined the Finnish political system. Although it was an object of ideological arguments ...