Now showing items 1-1 of 1

  • Rada Nieustająca – badawcze osiągnięcia i perspektywy (added: 2018-10-12) 

    Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    W obszernej literaturze naukowej dotyczącej okresu rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego nie pojawiła się jak dotąd kompleksowa monografi a poświęcona Radzie Nieustającej – pierwszemu w dziejach Rzeczypospolitej Obojga ...