Now showing items 1-1 of 1

  • Rada Europy – Ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania (added: 2019-04-29) 

    Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "5 maja 1949 r. to bez wątpienia data przełomowa. Wtedy bowiem Europa, mając w pamięci okropności II wojny światowej, zdecydowała się na otwarcie nowego rozdziału pokojowej współpracy. Decyzja o wspólnym działaniu państw ...