Now showing items 1-13 of 13

 • Funkcjonowanie regestrów sądowych w świetle memoriałów i rezolucji Rady Nieustającej w II połowie XVIII wieku (added: 2020-02-19) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  One of the foundations guaranteeing the efficient operation of courts in the Commonwealth of Poland and Lithuania was adherence to the principles related to the organisation of court registers. The author presents issues ...
 • Interpretacja prawa w rezolucjach Rady Nieustającej (added: 2020-02-20) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Jednym z podstawowych zadań działającego w ramach Rady Nieustającej Departamentu Sprawiedliwości było - jak stanowiła konstytucja z roku 1776 - egzaminowanie memoriałów i skarg obywatelów, jako też odpowiedzi z jednej i ...
 • Ordynacja w Radzie Nieustającej (added: 2020-02-20) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady powołania, organizacji i funkcjonowania Rady Nieustającej były konstytucje sejmowe z lat 1775-1776. Pierwsza z nich - zatytułowana Ustanowienie Rady Nieustającej, ...
 • Polska myśl administracyjna XVIII wieku (added: 2014-02-21) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Protokoły Rady Nieustającej z lat 1775–1788 w zasobach AGAD. Rodzaje i charakterystyka (added: 2020-02-17) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Realizacja rozległych uprawnień nadanych Radzie Nieustającej pociągała za sobą potrzebę prowadzenia przez nią szczegółowej dokumentacji, zarówno na poziomie Kancelarii Generalnej Rady jak i kancelarii wszystkich jej ...
 • Rada Nieustająca – badawcze osiągnięcia i perspektywy (added: 2018-10-12) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W obszernej literaturze naukowej dotyczącej okresu rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego nie pojawiła się jak dotąd kompleksowa monografi a poświęcona Radzie Nieustającej – pierwszemu w dziejach Rzeczypospolitej Obojga ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIII (added: 2014-04-16) 

  Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Głuszak, Marcin; Guziak, Kinga; Kotliński, Jakub; Wlaźlak, Władysław Piotr; Smyk, Grzegorz; Jastrzębski, Robert; Kotliński, Tomasz J.; Tarnowska, Anna; Siemaszko, Karol; Pyziak, Michał; Uruszczak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIX (added: 2017-03-17) 

  Fijałkowska, Lena; Podgórska-Mikuła, Arkadia; Moniuszko, Adam; Rosa, Wacław; Gołaszewski, Łukasz; Kitowski, Piotr; Kościelak, Sławomir; Głuszak, Marcin; Klimaszewska, Anna; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Bednarska, Patrycja; Mataniak, Mateusz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kamińska, Paulina; Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata; Michalski, Dawid; Kwiecień, Sebastian; Machura, Agnieszka; Dąbrowski, Karol; Graczyk, Konrad; Rzenno, Natalia; Nancka, Grzegorz; Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej; Maciejewski, Tadeusz; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Wałdoch, Jacek; Sołga, Przemysław; Kwiecień, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII (added: 2015-12-22) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Kitowski, Piotr; Głuszak, Marcin; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Kruszewski, Tomasz; Rodak, Mateusz; Żukowski, Przemysław Marcin; Świątkowski, Andrzej Marian; Marciniak-Sikora, Anna; Matuszewski, Jacek; Uruszczak, Wacław; Szpoper, Dariusz; Sowa, Jan (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2015)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXII 2019 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2020-04-29) 

  Szulc, Tadeusz; Głuszak, Marcin; Dębicka, Malwina; Kubus, Radosław; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Michoń, Marcin; Smyk, Grzegorz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Janicka, Danuta; Maksimiuk, Diana; Mazurek-Płecha, Irmina; Wiśniewska, Dorota; Graczyk, Konrad; Szymański, Andrzej; Niewiński, Kamil; Szczygieł, Tomasz; Rakowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
 • Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część I: Charakterystyka ogólna (added: 2020-04-30) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Uniwersały – akty normatywne o charakterze wykonawczym lub informacyjnym uchwalane przez Radę Nieustającą w latach 1775–1788 – stanowią istotny, choć nieomawiany dotąd szerzej w literaturze aspekt jej działalności. ...
 • Wybory członków Rady Nieustającej (aspekty organizacyjno-prawne) (added: 2020-02-19) 

  Krzymkowski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The Standing Council (Rada Nieustająca) was appointed at the session of the Sejm in 1775 as a collegiate governmental body. The procedure of election of new members of the Council started with the selection of candidates ...
 • Zbiory Rezolucji Rady Nieustającej jako źródło prawa w Polsce w IIpołowie XVIII w. (added: 2020-02-21) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Na mocy Artykułu II konstytucji sejmowej z 1775 r. jednym z pięciu departamentów powołanej do życia tego roku Rady Nieustającej był Departament Sprawiedliwości. Jednak w porównaniu z pozostałymi czterema, ustawodawca ...