Now showing items 1-4 of 4

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych w zmieniającym się świecie. Konieczność reformy i podjęcia nowych wyzwań (added: 2019-05-20) 

  Symonides, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Debata na temat konieczności dostosowania ONZ do zmieniających się zagrożeń i wyzwań ma wiele źródeł. Zapoczątkował ją w 1997 r. Sekretarz Generalny propozycjami restrukturyzacji. W czasie szczytu milenijnego w 2000 r. ...
 • Organizacje regionalne a użycie siły. Kilka uwag na tle rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych (added: 2019-05-20) 

  Czapliński, Władysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Koniec zimnej wojny doprowadził do głębokich zmian w prawie międzynarodowym. Dotyczyły one również (a może przede wszystkim) zasad użycia siły w stosunkach międzynarodowych. W szczególności przemyślenia wymaga rola w ...
 • Rosja - OZN: główne kierunki współpracy (added: 2019-05-20) 

  Teterska, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Od początku istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych Związek Radziecki, (obecnie Rosja) aktywnie współpracuje z państwami wchodzącymi w jej skład, w różnych sektorach i na wielu płaszczyznach. W ciągu minionych 60 ...
 • Świat ONZ - upadek czy nowe szanse? (added: 2019-05-20) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Sześćdziesiąt lat istnienia ONZ skłania do refleksji. Ta powstała na zgliszczach II wojny światowej pierwsza prawdziwie uniwersalna organizacja międzynarodowa nie poddaje się prostym ocenom. Jeśli współcześnie bywa, że ...