Now showing items 1-1 of 1

  • Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki (added: 2018-10-07) 

    Strzała, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    W artykule opisano dostępne w sieci Internet narzędzia i zasoby przydatne dla kanonistyki. W pierwszej części przedstawione zostały narzędzia analizy tekstów kanonicznoprawnych, poczynając od prostych wyszukiwarek fraz, ...