Now showing items 1-5 of 5

 • Rola Sądu Najwyższego II Rzeczypospolitej w rozstrzyganiu wątpliwości kompetencyjnych w byłym zaborze austriackim (added: 2020-02-21) 

  Pyziak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. władze odrodzonego państwa stanęły przed koniecznością rozwiązania szeregu kwestii tyczących organizacji administracji i sądownictwa. Wśród nich, choć nie na ...
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności (added: 2020-02-20) 

  Pyziak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Począwszy od końca XVIII w., problematyka sporów kompetencyjnych jako jedno z istotnych zagadnień ustrojowych stanowiła przedmiot zainteresowania prawodawców państw europejskich. Pojawienie się konieczności rozstrzyga ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIII (added: 2014-04-16) 

  Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Głuszak, Marcin; Guziak, Kinga; Kotliński, Jakub; Wlaźlak, Władysław Piotr; Smyk, Grzegorz; Jastrzębski, Robert; Kotliński, Tomasz J.; Tarnowska, Anna; Siemaszko, Karol; Pyziak, Michał; Uruszczak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Zapomniany Trybunał z 1921 r. Rozwiązywanie konfliktów kompetencyjnych na ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej na tle rozwiązań pruskich (added: 2020-02-21) 

  Pyziak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych przez cały wiek XIX i w pierwszej połowie wieku XX było jednym z istotnych problemów funkcjonowania aparatu państw europejskich. Sposoby rozstrzygania konfliktów pojawiających się ...