Now showing items 1-1 of 1

  • Promocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecji (added: 2019-07-01) 

    Czarny, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    "Na początku XX wieku Szwecja była jednym z najuboższych krajów Europy. Stosunkowo szybki proces uprzemysłowienia zawdzięczała nie tylko zasobom naturalnym i polityce neutralności, ale również wysiłkowi swoich obywateli, ...