Now showing items 1-3 of 3

 • Niemcy między populizmem a islamofobią (added: 2019-04-23) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Zjawisko populizmu jest nieodłącznym elementem życia politycznego w demokratycznym systemie politycznym oraz immanentną cechą społeczeństw demokratycznych. Jedną spośród jego wielu cech charakterystycznych ...
 • Środkowoeuropejscy populiści trzymają się mocno? Populizm w Czechach, na Słowacji i Węgrzech (added: 2019-04-23) 

  Stach, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Czechy, Słowacja, Węgry – te trzy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, pomimo dzielących je różnic, łączą także pewne wspólne doświadczenia historyczne. Jednym z nich był fakt, że wchodziły w skład ...
 • Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu (added: 2019-04-23) 

  Marczewska-Rytko, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Definiując pojęcie populizmu, Jerzy Szacki wskazał jego trzy ujęcia. W pierwszym znaczeniu populizm jest utożsamiany z pojęciem demofilii i oznacza idealizowanie ludu, w drugim stanowi synonim demagogii, ...