Now showing items 1-18 of 18

 • Azja Środkowa jako obszar oddziaływania Polityki Wschodniej Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Azja Środkowa w pierwszej dekadzie XXI w. stała się jednym z centralnych obszarów globalnej rywalizacji USA, Chin i Federacji Rosyjskiej. Dużą rolę odgrywa w niej próba uzyskania kontroli nad zasobami surowców ...
 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2010 (added: 2014-04-03) 

  Molo, Beata; Młynarski, Tomasz; Cyganik, Magdalena; Danielewicz, Krzysztof; Zalewska-Śmigasiewicz, Ewa; Suchojad, Monika; Biernat-Guzdkiewicz, Aneta; Banszel, Michał; Brańka, Robert; Gaura, Natalia; Ibek, Anna; Konieczny, Jerzy; Księska, Gabriela; Kuziorowicz, Olga; Latos, Agata; Matyjasik, Ewelina; Wargowski, Olgierd; Widacki, Michał; Sęk, Andrzej; Tokarski, Henryk; Ziarko, Janusz; Czermińska, Małgorzata; Aksamitowski, Andrzej; Skałuba, Piotr; Ożóg, Justyna; Furier, Andrzej; Kraj, Kazimierz; Czarniawski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska Polski wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (PW). By go osiągnąć, należy przedstawić interesy Polski w ramach polityki wobec wschodnich sąsiadów i próbę ...
 • Istota i znaczenie energetycznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Istotny komponent Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest rozwój relacji między UE a krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, stanowi wymiar energetyczny. Dla państw Unii Europejskiej, w których ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2012 (Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej) (added: 2014-07-17) 

  Bainczyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Bogucka, Anna; Czermińska, Małgorzata; Fiałek, Sandra; Habas, Paulina; Jarmuła, Agnieszka; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Młynarski, Tomasz; Piziak-Rapacz, Anna; Radwan, Marcin; Stankiewicz, Jakub; Szwarc, Karolina; Bębenek, Marian; Domaradzki, Spasimir; Zdanowski, Jerzy; Ludwikowski, Rett; Wolańska, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” ma ukazać wielowątkowość i złożoność uwarunkowań polskiej prezydencji, które determinują zdolność do wypełniania obowiązków zeń wynikających, ale zarazem wskazują ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego.) (added: 2016-05-10) 

  Kęsek, Rafał; Kraj, Kazimierz; Cziomer, Erhard; Mickiewicz, Piotr; Węc, Janusz; Bednarz, Łukasz; Łastawski, Kazimierz; Stolarczyk, Mieczysław; Bonusiak, Włodzimierz; Munkelt, Peter; Adamczyk, Natalia; Wagner, Helmut; Pieróg, Iwona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana analiza przemian systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. stanowi kontynuację wcześniejszych badań na temat strategicznego wymiaru współpracy transatlantyckiej. Jej ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2009 (Unia Europejska między polityką wschodnią a partnerstwem wschodnim) (added: 2014-06-24) 

  Cziomer, Erhard; Podraża, Andrzej; Dumało, Andrzej; Pradetto, August; Lohrberg, David; Sieg, Martin; Moraczewska, Anna; Gizicki, Wojciech; Kapuśniak, Tomasz; Kaźmierczak-Pec, Dorota; Mickiewicz, Piotr; Piskorska, Beata; Bainczyk, Magdalena; Lasoń, Marcin; Czarny, Ryszard; Cziomer, Erhard; Tomala, Magdalena; Tomala, Magdalena; Makar, Jurij; Feduniak, Serhij; Goeler, Daniel; Kurze, Kristina; Molo, Beata; Kraj, Kazimierz; Wojcieszak, Łukasz; Paterek, Anna; Urbanek, Urbanek; Szklarczyk, Grzegorz; Mazurek, Kamila; Diawoł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2015 (Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym) (added: 2016-04-26) 

  Bednarczyk, Bogusława; Chodyński, Andrzej; Czermińska, Małgorzata; Dobrowolski, Tomasz; Garlińska-Bielawska, Joanna; Kołodziej, Tadeusz; Ludwikowski, Rett; Ludwikowska, Anna; Majchrowska, Elżbieta; Kotulska, Olga; Dokashenko, Viktor; Pascali, Michelangelo; Adamczyk, Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wskazuje na wielowątkowość i złożoność uwarunkowań, jakie stoją przed Unią Europejską w obliczu wyzwań natury ekonomicznej, społecznej i politycznej, ale zarazem ...
 • Motywy zainteresowania Szwecji koncepcją Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Czarny, Ryszard M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Życie polityczne nie znosi próżni. Trudno się więc dziwić, że po rozpadzie ZSRR na jego terytorium coraz to dochodzi do sporów, a nawet konfliktów „starych sąsiadów”, dziś już samodzielnych podmiotów prawa ...
 • Możliwe przesłanki i następstwa włączenia Obwodu Kaliningradzkiego do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (added: 2019-04-30) 

  Wojcieszak, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Niniejsza praca ma na celu odpowiedzenie na pytanie,-czy obwód kaliningradzki może zostać włączony do programu Partnerstwa Wschodniego lub też korzystać z tej inicjatywy w bardziej ograniczony sposób. Kwestia ...
 • Partnerstwo wschodnie a polska prezydencja w Radzie UE (added: 2019-04-12) 

  Szwarc, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The idea of involvement of the European Union in cooperation between the EU and its Eastern neighbours has been promoted by Poland since 1998. The strongest manifestation of this effort was the Polish-Swedish initiative ...
 • Partnerstwo Wschodnie wyzwaniem czy zagrożeniem dla Rosji? (added: 2019-04-30) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Partnerstwo Wschodnie jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez UE, mającą na celu zabezpieczenie interesów jej członków w stosunkach z najbliższymi sąsiadami. Program współpracy zaproponowany przez Polskę ...
 • Rola Niemiec w kształtowaniu nowej Polityki Wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w XXI wieku (added: 2019-04-30) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Celem opracowania jest przedstawienie ogólnych uwarunkowań i roli Niemiec w kształtowaniu koncepcji polityki wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej; Autor ograniczył się, z jednej, strony ...
 • Stan i wyzwania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Białorusi (added: 2019-04-30) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Białoruś zajmuje niezwykle istotne miejsce w polityce zagranicznej zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Unii Europejskiej, dążącej do stworzenia bezpiecznego pierścienia krajów partnerskich na swoich zewnętrznych ...
 • Stosunki bilateralne zakaukaskich państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską (added: 2018-11-16) 

  Kołodziej, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The goal behind the Eastern Partnership programme was the development of political, economic, and social links between the European Union and the European states developed in the wake of the breakdown of the USSR (with ...
 • Transformation and Geopolitics in the Post-Soviet Space: Challenges for the Eastern Partnership and the Case of Moldova (added: 2018-08-16) 

  Sieg, Hans Martin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Partnerstwo Wschodnie (PW) UE stoi przed dwoma wyzwaniami: po pierwsze, zaprojektowane raczej do rywalizacji w sferze miękkiej, a nie twardej siły, jest źle przygotowane do geopolitycznego konfl iktu z Rosją, który ...
 • Umowa stowarzyszeniowa jako instrument Partnerstwa Wschodniego (added: 2019-04-30) 

  Bainczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "W roku 2008 z inicjatywy Polski i Szwecji nastąpiła intensyfikacja prac w ramach Unii Europejskiej nad zacieśnieniem wspołpracy z partnerami wschodnioeuropejskimi. Rada Europejska na szczycie w czerwcu 2008 ...
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na prezydencję polski w Radzie UE (added: 2019-04-12) 

  Habas, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The role of the Presidency in the framework of the institutional system of the European integration, in the opinion of experts before the adoption of Lisbon Treaty, underwent systematic growth. The leadership of successive ...