Now showing items 1-6 of 6

 • Kilka uwag do projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w kontekście ochrony praw i wolności obywatelskich (added: 2019-06-12) 

  Paśnik, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Niejawne zdobywanie informacji dla ścigania przestępczości stało się – zdaniem J. Thorwalda – powszechne dopiero na początku XIX w.1 Szczególny charakter tych działań spowodował nie tylko swego rodzaju, trwający do ...
 • Ochrona praw podmiotowych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego (added: 2019-06-11) 

  Paśnik, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Problematyka zakończenia stosunku służbowego, w tym zwłaszcza żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, w drodze jego wygaśnięcia w ogóle nie była przedmiotem zainteresowania ani ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 : Prawo publiczne - zagadnienia wybrane (added: 2014-03-25) 

  Chojna-Duch, Elżbieta; Grzybowska, Marta; Zieliński, Jacek; Poździoch, Stefan; Koczur, Sebastian; Celarek, Krystyna; Augustyniak, Monika; Feczko, Piotr; Buczek, Andrzej; Klink, Marek; Paśnik, Jerzy; Litwin, Katarzyna; Kościelniak, Grzegorz; Hernas, Adam; Mażewski, Lech; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Flejszar, Radosław; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Babiarz, Michał; Barański, Bartek; Borowiec, Adam; Kraciński, Oskar; Śmierzchalska, Katarzyna; Stanisz, Tadeusz; Malec, Jerzy; Pieniążek, Marcin; Skowyra, Monika; Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Oddawany do rąk Czytelników numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce publicznoprawnej. Choć publikowane artykuły w większości mieszczą się w obrębie dogmatyki poszczególnych gałęzi ...
 • Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (added: 2020-02-12) 

  Paśnik, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ewolucji istoty i treści stosunku służbowego funkcjonariuszy organów państwa i bezpieczeństwa publicznego od 1990 r. do chwili obecnej. W literaturze przedmiotu ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007 (added: 2017-03-15) 

  Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenković-Kerković, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)