Now showing items 1-14 of 14

 • Agencyjna Administracja Publiczna - zarys problemu (added: 2020-02-13) 

  Możdżeń-Marcinkowski, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W polskiej administratywistyce pojęcie „administracja” występuje co najmniej w dwóch podstawowych znaczeniach. Według pierwszego znaczenia administracja to pewna organizacja składająca się z różnorodnych jednostek, skupionych ...
 • Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL (added: 2019-07-01) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Z wprowadzenia: "W latach 1990-1998 został wprowadzony samorząd terytorialny w jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jego praktyczne funkcjonowanie wzbudza szeroką dyskusję społeczną. Krytyce poddaje się ...
 • Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów (added: 2019-06-24) 

  Tokarz, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lustracja należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych spraw w III Rzeczpospolitej . Była ona obecna po 1989 r. w szeregu nurtów, podejmowało ją wiele partii politycznych. Większość była za ujawnieniem współpracy ...
 • Mixer magazyn studentów nr 56, październik 2012 (added: 2020-03-02) 

  Saskowski, Maciej (2012)
  Kiedy przychodzą czasy, gdy życie polityczne przypomina sztukę modernistyczną w której nie wiadomo o co chodzi, bohaterowie mówią niezrozumiałym językiem rzeczy niepojęte, a jednocześnie wyjście i przerwanie męki odbioru ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2006 : Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz (added: 2014-06-30) 

  Gałkowski, Stanisław; Nieć, Mateusz; Magoska, Maria; Owczarek, Lidia; Sidorkiewicz, Krzysztof; Krauz-Mozer, Barbara; Woźniczka, Zygmunt; Łoś-Tomiak, Anna; Workowska, Jolanta; Winiarska, Małgorzata; Myślak-Bodek, Ewa; du Vall, Marta; Skawińska, Mirosława; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Masiarz, Władysław; Blak, Beata; Janik, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2005 : Media i Polityka (added: 2014-07-04) 

  Krauz-Mozer, Barbara; Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Rittel, Stefan; Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Nieć, Mateusz; Nowosad, Andrzej; Kasińska-Metryka, Agnieszka; Płudowski, Tomasz; Winiarska, Małgorzata; Szymańska, Agnieszka; Romiszewska, Beata; Romiszewska, Beata; Tokarz, Grzegorz; Sznajder, Agnieszka; Stępień, Stefan; Borowiec, Piotr; Malinowski, Maciej; Prostak, Agnieszka; Kawalec, Joanna; Konopka, Joanna; Pawłowski, Michał; Rudek, Joanna; Kilian, Stanisław; Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Polskie wolnomularstwo - organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy. Zarys charakterystyki (added: 2014-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Celem artykułu będzie nacisk na aspekty społeczne, historyczne i polityczne, przy równoczesnej rezygnacji z wątków metafizycznych i towarzyszącej lożom od momentu ich powstania historii idei. Stąd w tak dużym stopniu ...
 • Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa. Wybrane zagadnienia (added: 2018-10-03) 

  Ożóg, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest analiza unormowań prawnych regulujących problematykę duszpasterstwa w placówkach leczniczych w okresie PRL w kontekście wybranych zagadnień z zakresu źródeł prawa. Autor charakteryzuje poszczególne ...
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym (added: 2017-06-13) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem publikacji jest opisanie rozwoju RSW w czasach PRL, analiza jej roli w systemie medialnym i politycznym Polski „realnego socjalizmu”, w tym skutków traktowania prasy jako narzędzia do realizacji własnych partykularnych ...
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności (added: 2020-02-20) 

  Pyziak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Począwszy od końca XVIII w., problematyka sporów kompetencyjnych jako jedno z istotnych zagadnień ustrojowych stanowiła przedmiot zainteresowania prawodawców państw europejskich. Pojawienie się konieczności rozstrzyga ...
 • Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956–1989 (added: 2019-06-12) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Tekst ten poświęcony jest polskim środowiskom rodzimowierczym (neopogańskim – autor używa tych określeń jako synonimów) i zadrużnym. Oznacza to, że pominięte zostały analogiczne środowiska niepolskie, działające w ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017 (added: 2017-09-29) 

  Banasik, Katarzyna; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz; Kosmaty, Piotr; Chełmowska, Paulina Wilhelmina; Kural, Michał; Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna; Zimniak, Robert; Dominiuk, Ryszard Eugeniusz; Karolczyk, Piotr; Golonka, Anna; Stępień, Katarzyna; Biernat, Tadeusz; Lep, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017-09)
 • Służba Bezpieczeństwa jako praktyk wpływu społecznego. Oddziaływanie na tajnych współpracowników (added: 2021-01-25) 

  Gałkowska, Agnieszka (Rzeszów: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013)
  "Utrzymanie władzy mającej zakusy totalitarne wiąże się z rozpowszechnianiem umacniającej ją ideologii oraz kontrolowaniem niemal wszystkich sfer życia obywateli. Chociaż jej zdobycie i ugruntowywanie wymaga siły i ...
 • Wybrane aspekty jakości prawa finansowego a funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL (added: 2018-10-15) 

  Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wybrane aspekty jakości prawa finansowego i funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL przedstawiono w pięciu kontekstach. Pierwszym jest kontekst doktrynalny, który zasady podatkowe i zasady prawa podatkowego pozwala ...