Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2014 (Bliski wschód na rozdrożu) (added: 2016-04-07) 

    Rudnicka-Kassem, Dorota; Styszyński, Marcin; Tonta, Rachela; Pędziwiatr, Konrad; Milczanowski, Maciej; Lipa, Michał; Dziedzic, Katarzyna; Abudayeh, Saad; Guzowski, Andrzej; Sławek, Jakub; Grabowski, Wojciech; Szydzisz, Marcin; Mrozek-Dumanowska, Anna; Langowska, Justyna; Kurek, Bartosz; Woźniak, Paulina; Levi, Nicolas; Tokarski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  • Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-09) 

    Tonta, Rachela; Pędziwiatr, Konrad (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    One of the results of the Arab Spring, both in Egypt and Tunisia, was rise in popularity of the ultraconservative Salafi movement. Despite one-sided media coverage, Salafists cannot be equated only with violence, because ...