Now showing items 1-3 of 3

 • Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji (added: 2016-01-08) 

  Płażek, Joanna; Bułat, Radosław; Bednarczyk, Agnieszka; Wilk-Kołodziejczyk, Dorota; Uryga, Renata; Smolarek-Grzyb, Agnieszka; Januszko-Szakiel, Aneta; Farbaniec, Marzena; Grabiński, Tadeusz; Zabłocki, Bartłomiej; Zając, Wacław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Tematyka monografii koncentruje się na metodach zapewnienia bezpieczeństwa informacji, procedurach wspomagających podnoszenie jakości danych oraz narzędziach zwiększających możliwości pozyskiwania z dostępnych informacji ...
 • Open Archival Information System (OAIS) - standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych (added: 2013-03-22) 

  Januszko-Szakiel, Aneta
  Podstawą projektowanych i implementowanych systemów depozytowych dla publikacji elektronicznych jest obecnie referencyjny model organizacji i funkcjonowania archiwów elektronicznych OAIS, zaakceptowany przez International ...
 • Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych (added: 2014-01-09) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W artykule zdefiniowano pojęcie repozytorium instytucjonalne oraz wskazano na zadania systemu repozytoryjnego. Odniesiono się do zagadnień trwałej ochrony wiarygodności, autentyczności, integralności oraz poufności ...