Now showing items 1-8 of 8

 • Outplacement ako sućast’ personalneho manazmentu a jeho pravne hladisko (added: 2020-02-11) 

  Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Redundancy belongs among unpleasant parts of manager’s job. Now a days reality proves that today one is employed but next day he is not. Outplacement are modern tools of human resource management that they could gentile ...
 • Personálne a právne aspekty pracovných vzťahov ako základný faktor úspešnosti organizácie (added: 2020-02-11) 

  Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Inseparability part of human resources management is fairly - minded and quality employee relations. Relation between employee and employer include discretions and duties each part. It is defined in law and by many contracts. ...
 • Pravna ochrana pred pracovnou diskriminaciou (added: 2020-02-12) 

  Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Protection of human before work discrimination is in these days very actual legal and ethics aspect. Managers of organizations are these subjects of personal management, which approach observance of law, good work ...
 • Pravny aspekt etickeho kódexu zamestnanca v statnej sluzbe (added: 2020-02-12) 

  Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ethics and morality has very important place in human life. It is inseparable component in organization of private and public sector. In these sectors are set out as ethics code. Assert the right in ethic code of staff ...
 • Realizácia vyučovania / V • S I | • prava a zvysovame pravneho vedomia, ako významný faktor skvalitňovania I udských zdrojov v podmiankach Akademie ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika (added: 2020-02-12) 

  Hrášok, Miroslav; Nekoranec, Jaroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Current political, economic and cultural changes in area of security have to be followed by changes in education and training. Law and legislation are these which are not separable of college study programs. The goal ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2006 (added: 2019-06-13) 

  Nowak, Marek; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Gawroński, Henryk; Fill, Wojciech; Lewandowska-Malec, Izabela; Feczko, Piotr; Gruca, Szymon; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Lewandowski, Henryk; Machowska, Aleksandra; Bartoszewicz, Michał; Hrášok, Miroslav; Nekoranec, Jaroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Zeszyt niniejszy, Studia prawnicze - rozprawy i materiały, jest zbiorem artykułów inspirowanych jedną wspólną koncepcją pod nazwą: „Zmiany w prawie. Zagadnienia doktryny i praktyki”. Jest to temat ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2007 (added: 2017-03-15) 

  Malec, Jerzy; Biernat, Tadeusz; Sala-Szczypiński, Marcin; Ryland, Diane; Kowalska, Samanta; Zemke-Górecka, Agnieszka; Balicki, Marek; Feczko, Piotr; Halkiewicz, Marcin; Paśnik, Jerzy; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dymińska, Zyta; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Klink, Marek; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Wolański, Robert; Fill, Wojciech; Folgier, Anna; Gnela, Bogusława; Juszczyk, Paweł Jan; Biernat, Jakub; Milenković-Kerković, Tamara; Lewandowski, Henryk; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav; Grochowska, Jowita Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2008 (added: 2014-03-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Buczek, Andrzej; Fill, Wojciech; Koczanowski, Janusz; Sprengel, Bolesław; Герц, Алла; Feczko, Piotr; Weismiller, Richard A.; Łysak, Andrzej; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)