Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 4, 2011 (added: 2014-05-06) 

    Kobus, Ireneusz; Mocarska, Dorota; Sadło-Nowak, Agnieszka; Zawartka, Marek; Strzelec, Adam; Jasiński, Artur; Olvasztóné Balogh, Zsuzsanna; Bognár, József; Herpainé Lakó, Judit; Kopkáné Plachy, Judit; Vécseyné Kovách, Magdolna; Mazur, Jadwiga; Wojtycza, Janusz; Kraj, Kazimierz; Ostrowska, Monika; Molo, Beata; Borkowski, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  • Zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek reakcji na chuligaństwo stadionowe (added: 2020-01-29) 

    Mocarska, Dorota; Sadło-Nowak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Chuligaństwo stadionowe z uwagi na masowość zjawiska znajduje się w centrum uwagi społeczeństwa, a właściwa mu agresywność przejawiająca się w zamachach dokonywanych głównie publicznie, stanowi przez to wyzwanie rzucone ...