Now showing items 1-12 of 12

 • Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej (added: 2020-02-20) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Losy funkcjonującej w XIX-wiecznym Krakowie Rady Administracyjnej przedstawiono na podstawie źródeł archiwalnych, przechowywanych w Oddziale III Archiwum Państwowego w Krakowie. Podstawowe znaczenie mają: Obwieszczenie ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIV (added: 2014-04-30) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Tęgowski, Jan; Szulc, Tadeusz; Filipczak-Kocur, Anna; Kitowski, Piotr; Moras, Małgorzata; Krzymkowski, Marek; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Mataniak, Mateusz; Kubicki, Tomasz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Malec, Dorota; Smyk, Grzegorz; Mielcarek, Adam Janusz; Kozyra, Waldemar; Siemaszko, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIX (added: 2017-03-17) 

  Fijałkowska, Lena; Podgórska-Mikuła, Arkadia; Moniuszko, Adam; Rosa, Wacław; Gołaszewski, Łukasz; Kitowski, Piotr; Kościelak, Sławomir; Głuszak, Marcin; Klimaszewska, Anna; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Bednarska, Patrycja; Mataniak, Mateusz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kamińska, Paulina; Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata; Michalski, Dawid; Kwiecień, Sebastian; Machura, Agnieszka; Dąbrowski, Karol; Graczyk, Konrad; Rzenno, Natalia; Nancka, Grzegorz; Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej; Maciejewski, Tadeusz; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Wałdoch, Jacek; Sołga, Przemysław; Kwiecień, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XX : Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2018-07-27) 

  Malec, Jerzy; Matuszewski, Jacek; Witkowski, Wojciech; Materniak-Pawłowska, Małgorzata; Rymaszewski, Zygfryd; Maciejewski, Tadeusz; Głuszak, Marcin; Sobiech, Jan; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Bieda, Justyna; Klimaszewska, Anna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Sadłowski, Michał Patryk; Waniek, Danuta; Dutka, Paweł; Buchwald-Cieślak, Dorota; Cichoń, Paweł; Rakowski, Maciej; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzała, Marek; Budziński, Janusz R.; Wiśniewska, Ewa; Ożóg, Michał; Kozyra, Waldemar; Modrzyński, Paweł Mateusz; Mikuła, Maciej; Krzysztofek, Katarzyna; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2019-11-25) 

  Kruszewski, Tomasz; Gajewska, Jolanta; Cetwiński, Marek; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Sitek, Bronisław; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Krzysztofek, Katarzyna; Pokoj, Jakub; Szewczak-Daniel, Mariola; Wałdoch, Jacek; Bednaruk, Waldemar; Dworas-Kulik, Judyta; Marszałek, Piotr Krzysztof; Graczyk, Konrad; Mielnik, Hubert; Truszkowski, Bartosz; Ługowski, Bartłomiej; Majdański, Paweł; Kozyra, Waldemar; Czech-Jezierska, Bożena Anna; Pyter, Magdalena; Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXIII 2020 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2021-07-30) 

  Głuszak, Marcin; Wrzyszcz, Andrzej; Święch, Wojciech; Mataniak, Mateusz; Malec, Jerzy; Кресин, Алексей; Matuszewski, Jacek; Kaleta, Przemysław; Kamińska, Paulina; Rymaszewski, Zygfryd; Kotliński, Tomasz J.; Wiśniewska, Ewa; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Szczepaniak, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
 • Służba leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846). Organizacja i formy działalności. Część II: Gospodarka leśna (added: 2020-02-13) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W artykule przedstawiono najważniejsze formy realizowania gospodarki leśnej, stosowane przez administrację leśną Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846). Na potrzeby artykułu gospodarka leśna jest rozumiana jako ogół zabiegów ...
 • Służba leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Organizacja i formy działalności. Część I: Lasy państwowe i prywatne, personalia i finanse, zwalczanie przestępstw leśnych (added: 2018-10-03) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W artykule przedstawiono zasady organizacyjne Służby leśnej w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846), jak również w pierwszych latach po jego inkorporacji do Austrii (1846–1853). Odtworzono skład personalny administracji ...
 • Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853 (added: 2017-07-23) 

  Mataniak, Mateusz (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The article presents the circumstances of setting up the Assay Offi ce in the Free City of Kraków and also its activity in 1843–53. Th e source base consisted of regulations of the Governing Senate on the organisation ...
 • Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853 (added: 2020-02-17) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W artykule przedstawiono okoliczności powstania Urzędu Probierczego w Wolnym Mieście Krakowie, a także przebieg jego działalności w latach 1843-1853. Podstawę źródłową stanowiły rozporządzenia Senatu Rządzącego dotyczące ...
 • Wprowadzenie „Monety Krajowej” w Wolnym Mieście Krakowie w 1833 r. Z dziejów skarbowości na ziemiach polskich w XIX w. (added: 2018-10-03) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W artykule przedstawiono przebieg prac nad wprowadzeniem własnej waluty („Monety Krajowej”) w Wolnym Mieście Krakowie w 1833 r. oraz jej znaczenie dla życia gospodarczego i społecznego do końca lat 40. XIX w., kiedy ...
 • Wywłaszczenia na użytek publiczny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846) a ochrona prawa własności (added: 2021-08-30) 

  Mataniak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W artykule przedstawiono dzieje ustawy wywłaszczeniowej w Wolnym Mieście Krakowie, w szczególności jej uchwalenie w 1821 r. oraz stosowanie przez władze rządowe (Senat Rządzący, Radę Administracyjną) i sądowe (Trybunał ...