Now showing items 1-2 of 2

  • Korzenie technicznego myślenia w filozofii Martina Heideggera (added: 2019-06-25) 

    Maślanka, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    (...) "Zapytywanie o technikę - powiada Martin Heidegger - oznacza wejście na drogę myślenia i jako takie prowadzić musi przez język jak wszystkie drogi myśli1. Jak wiadomo filozofia M. Heideggera do łatwych nie należy ...
  • Sztuka tworzenia miejsc (added: 2018-03-02) 

    Bieniasz, Wacław; Bojęś, Andrzej; Czechowicz, Jacek; Hapka, Tomasz; Ingarden, Krzysztof; Juruś, Dariusz; Kaczmarska, Małgorzata; Kułakowska-Bojęś, Ewa; Kurkiewicz, Dariusz; Latała, Zbigniew; Pawlicki, Bonawentura Maciej; Ponikiewska-Arct, Maria; Węcławowicz, Tomasz; Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)