Now showing items 1-15 of 15

 • Funkcje opozycji w systemie politycznym RFN (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991)
  "Prawo do opozycji nie zostało exspresais verbis zapisane w Ustawie Zasadniczej RFH. Spośród konstytucji krajowych jedynie Konstytucja Hamburga w art. 23a wprowadzonym poprawką z 18 lutego 19Tl roku uznała opozycję za ...
 • Funkcjonowanie instytucji samorządu robotniczego w Kombinacie Przemysłowym Huta Stalowa Wola i jego wpływ na kształtowanie kultury politycznej załogi (added: 2020-04-23) 

  Czajowski, Jacek; Maciąg, Zbigniew; Skrzypczak, Tadeusz (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980)
  The paper is composed of two parts. The first, on the basis of records concerning the activities of the Workers’ Self-Government Board at the Plant, brings an essay in establishing: (1) on what principles the respective ...
 • Funkcjonowanie organizacji społeczno-politycznych w przedsiębiorstwie (Część II — Organizacja partyjna, związkowa i młodzieżowa) (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973)
  In his discussion of the operation of the given works or plant’s party organization the author has pointed out the specific part it has to perform within the joint-control system, resulting chiefly from its attribute of ...
 • Funkcjonowanie organizacji społeczno-politycznych w przedsiębiorstwie (Samorząd robotniczy) (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973)
  The participation of the working staff in the management of State-owned enterprises is one of the components of socialist democracy. But, to secure such participation, it is essential to have, apart from the formal guarantees ...
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020 (added: 2021-03-16) 

  Banach, Maciej; Bień-Krawiec, Agata; Budzowski, Klemens; Cieślak, Anna; Fatuła, Dariusz; Dębicka, Grażyna; Gołkowski, Filip; Ingarden, Krzysztof; Kapiszewska, Maria; Krawczyk, Robert; Kupiec, Magdalena; Ligęza, Janusz; Limanówka-Bargiel, Dorota; Maciąg, Zbigniew; Matoga, Katarzyna; Majchrowska, Barbara; Majchrowska, Elżbieta; Majchrowski, Jacek M.; Marcinkowski, Jerzy; Mazur, Sławomir; Michalska, Barbara; Nęcki, Zbigniew; Niemirowski, Tomasz; Oleszkowicz-Gałka, Magdalena; Sendur, Agnieszka M.; Stachura, Luiza; Świerczyńska, Jowita; Widacki, Jan; Baszak-Jaroń, Halina; Aleksejczuk, Oleg (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
 • Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech (added: 2020-04-07) 

  Maciąg, Zbigniew (Temida 2, 1998)
  Z wprowadzenia: "Na kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech Zachodnich lat 1945-1949 istotny wpływ wywarło szereg czynników. Wśród nich znaczącą rolę przypisuje się myśli ustrojowo-prawnej ...
 • Polityka taryfowa związków zawodowych w Republice Federalnej Niemiec (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987)
  Tn der ersten Periode nach der Erschaffung des westdeutschen Staates ging die DGB von der Voraussetzung aus, dass viele für die Welt der Werktätigen wesentliche Probleme auf dem Wege der Machtübernahme durch die linken ...
 • Rola partii politycznych w działalności Rady Związkowej Republiki Federalnej Niemiec (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976)
  Die verwickelte und auf vielen Ebenen verlaufende Frage nach der Rolle der politischen Parteien in der Wirksamkeit des Bundesrates der BRD gehört zu den umstrittensten Fragen der deutschen Wissenschaft; es ist schwer, den ...
 • Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku - doświadczenia i perspektywy : międzynarodowa konferencja naukowa (added: 2018-05-11) 

  Malec, Jerzy; Grzybowski, Marian; Kwaśniewski, Aleksander; Mazurkiewicz, Marek; Mączyński, Andrzej; Działocha, Kazimierz; Garlicki, Leszek; Jaskiernia, Jerzy; Kosikowski, Cezary; Arnold, Rainer; Berglund, Sten; Weiss, Regina; Grawert, Rolf; Filip, Jan; Gebethner, Stanisław; Wołpiuk, Waldemar J.; Czarny, Piotr; Maciąg, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Prowadzone w latach 2002-2005 przez kilkudziesięciu specjalistów z całej Polski, pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Działochy, badania nad stosowaniem Konstytucji RP z 1997 r. przyniosły nie tylko bogaty dorobek ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 2 (23), 2018 (added: 2019-05-07) 

  Maciąg, Zbigniew; Czaja, Jan; Cyrul, Wojciech; Hałucha, Wiesław; Balwicki, Łukasz; Balwicka-Szczyrba, Małgorzata; Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš; Więzowska-Czepiel, Beata; Szolc-Nartowski, Bartosz; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Flisek, Karol; Piwowarska, Kinga; Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2014 (added: 2016-04-15) 

  Bachhiesl, Christian; Jacobs, Matthias; Milej, Tomasz; Andreasik, Marcin; Karkut, Daniel; Mazurkiewicz, Jacek; Mierzwiński, Bartosz; Popielas, Mateusz; Trzeciak-Wach, Karolina; Zaporowska, Maria; Zaporowska, Zofia; Fézer, Tamás; Konert, Anna; Pawlik, Renata; Kobylarz, Michał; Gałka, Jakub; Zaporowski, Piotr; Pilarczyk, Izabela; Dubowski, Rafał; Wróbel, Adam; Kostka-Twór, Julita; Wójcik, Krzysztof A.; Wiśniewski, Cezary; Sala-Szczypiński, Marcin; Frosini, Tommaso Edoardo; Janowski, Paweł; Zaccaria, Márton Leó; Mroczyński-Szmaj, Łukasz; Mądel, Mateusz; Solarski, Szymon; Załucki, Mariusz; Szuba-Boroń, Anna; Garlicki, Lech; Jamróz, Adam; Grzybowski, Marian; Maciąg, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • System finansowania partii politycznych w RFN (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978)
  Die Quellen, die Weise und die Höhe der finanziellen Unterstützung der Tätigkeit einer Partei beeinflußt wesentlich nicht nur ihre Position und Bedeutung sondern auch die Gestaltung ihrer inneren Strukturen und die ...
 • System partyjny Republiki Federalnej Niemiec (added: 2020-04-07) 

  Maciąg, Zbigniew (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979)
  Z przedmowy: "Podjęcie tematu z zakresu studiów nad partiami RFN nie wydaje się by wymagało szczególnego uzasadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę, iż skutki przerodzenia się opartego na liberalno-burżuazyjnych zasadach ...
 • Wpływ instytucji samorządu robotniczego na kulturę polityczną załogi przedsiębiorstwa socjalistycznego (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew; Skrzypczak, Tadeusz; Czajowski, Jacek (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980)
  The report, "The institution of the workers’ self-government and its effect upon the political culture of a socialist plant’s employees" has been prepared within a programme of investigations carried out the Stalowa Vola ...
 • „Establishment” i jego rola w Parlamencie Związkowym Niemieckiej Republiki Federalnej (added: 2020-04-23) 

  Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974)
  Die Bundestagsabgeordneten, nach der Parteizugehörigkeit in Bundestagsfraktionen gruppiert, anders als in britische Haus der Gemeinen, kann man, je nachdem, wie gross ihr Einfluss auf bestimmte Entscheidungen ist, in eine ...