Now showing items 1-2 of 2

  • Ocena ustawodawstwa pracy w zakresie nietypowych form zatrudnienia pracowników (added: 2020-02-11) 

    Ludera-Ruszel, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Celem niniejszego artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące w Polsce ustawodawstwo pracy podąża za zmianami, jakie w dziedzinie modelu zatrudniania niesie za sobą rozwój współczesnego rynku ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2010 (added: 2014-04-01) 

    Pisarczyk, Łukasz; Ćwiertniak, Bolesław Maciej; Walczak, Krzysztof; Wypych-Żywicka, Alina; Cholewa-Klimek, Magdalena; Kubot, Zdzisław; Ludera-Ruszel, Agata; Hofmańska, Ewa; Antonów, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)