Now showing items 1-1 of 1

  • Leczenie bólu w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego (added: 2015-10-05) 

    Węgiel, Monika
    Ból jest fizjologiczną reakcją organizmu na bodziec bólowy, jest to uczucie subiektywne jakie odczuwa pacjent. Jest on jedną z najczęstszych przyczyn wzywania zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni mogą ...