Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2008 (added: 2014-03-13) 

    Ziarko, Janusz; Aleksandrowicz, Tomasz R.; Aksamitowski, Andrzej; Elekes, Edit; Ciechanowski, Grzegorz; Kraj, Kazimierz; Skawińska, Mirosława; Wróblewski, Mirosław; Jakubowska, Margareta; Modzelewski, Łukasz; Ciechanowski, Grzegorz; Krawczuk, Piotr; Sęk, Andrzej; Śnitko, Robert; Żebrowski, Andrzej; Szot, Wiesław; Kwiatkowski, Adam; Gibas-Krzak, Danuta; Płachciak, Grzegorz; Krzak, Andrzej; Molo, Beata; Gibas-Krzak, Danuta; Kraj, Kazimierz; Budzowski, Artur; Skorecki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  • Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju (added: 2020-02-03) 

    Kwiatkowski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów trzech uczelni wyższych Trójmiasta (Akademii Morskiej, Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ateneum Szkoły Wyższej) na temat stosunku do ...