Now showing items 1-2 of 2

  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

    Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych w Łodzi w latach 1915-1918 w świetle regulacji normatywnych niemieckich cywilnych władz okupacyjnych (added: 2020-02-21) 

    Kulesza, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Okres I wojny światowej należał do szczególnie dramatycznych w historii Łodzi i jej mieszkańców. W latach 1914-1918 nastąpił zdecydowany spadek liczby ludności miasta. Wyludnienie było następstwem działań wojennych i ...