Now showing items 1-12 of 12

 • Kilka uwag o tzw. zamieszkaniu obranym w świetle artykułu 27prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach z roku 1818 (added: 2020-02-20) 

  Kubicki, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Mieszkać - to znaczy przebywać gdzieś stale albo czasowo, zajmować jakiś lokal, mieć mieszkanie, zamieszkiwać. Miejsce zamieszkania w nowożytnych strukturach społecznych stwarza wielorakie konsekwencje: gospodarcze, ...
 • Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego. Zasady konstrukcji - forma wewnętrzna i zewnętrzna (added: 2020-02-21) 

  Kubicki, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. wraz z instrukcją hipoteczną z roku 1819 uregulowały między innymi kwestię zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. Zgodnie z art. ...
 • Kwestia jawności formalnej ksiąg hipotecznych w toku dyskusji nad projektami polskiego prawa hipotecznego z 1818 roku. Regulacja ustawowa i jej praktyczna realizacja w XIX i początkach XX wieku (added: 2020-02-19) 

  Kubicki, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Prussian mortgage law was the primary ground for creating the draft of the Polish mortgage act. It followed the principle of limited formal openness. During the preliminary works at the Legislative Commission and at the ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

  Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XII (added: 2014-04-14) 

  Adamus, Jan; Fijałkowska, Lena; Wojciechowski, Rafał; Ptak, Marian J.; Kaczmarczyk, Aleksandra; Koredczuk, Józef; Głąb, Zbigniew; Lewandowska-Malec, Izabela; Głuszak, Marcin; Borkowska-Bagieńska, Ewa; Jurek, Piotr; Kubicki, Tomasz; Smyk, Grzegorz; Fermus-Bobowiec, Anna; Kruszewski, Tomasz; Kozyra, Waldemar; Dolata, Tomasz; Fedorszczak, Tomasz; Witkowski, Andrzej; Rogowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIV (added: 2014-04-30) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Tęgowski, Jan; Szulc, Tadeusz; Filipczak-Kocur, Anna; Kitowski, Piotr; Moras, Małgorzata; Krzymkowski, Marek; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Mataniak, Mateusz; Kubicki, Tomasz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Malec, Dorota; Smyk, Grzegorz; Mielcarek, Adam Janusz; Kozyra, Waldemar; Siemaszko, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XV (added: 2014-04-30) 

  Łopatecki, Karol; Bednaruk, Waldemar; Cichoń, Paweł; Smyk, Grzegorz; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kubicki, Tomasz; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzelecka, Monika; Rydz-Sybilak, Katarzyna; Nowakowski, Michał; Kurkowska, Edyta; Tyrchan, Mikołaj; Lewandowska-Malec, Izabela; Matuszewski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVI (added: 2014-11-04) 

  Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Moniuszko, Adam; Pilarczyk, Piotr M.; Bednaruk, Waldemar; Głuszak, Marcin; Krzymkowski, Marek; Moras, Małgorzata; Gałędek, Michał; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Godek, Sławomir; Krauza, Krzysztof; Gondek, Maciej M.; Jastrzębski, Robert; Hull, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Urząd woźnego sądowego w XIX wieku na ziemiach polskich w postępowaniu hipotecznym w świetle akt hipotecznych brzezińskich (added: 2020-02-20) 

  Kubicki, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Funkcjonujący w szlacheckiej Polsce woźny sądowy był przedmiotem gruntownych monograficznych studiów, w których rozważano miejsce urzędu w strukturze sądownictwa szlacheckiego oraz funkcje przez tego urzędnika realizowaną. ...
 • Ustalanie tożsamości stron w świetle obowiązujących na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX wieku przepisów notarialnych i hipotecznych a praktyka (added: 2020-02-19) 

  Kubicki, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Ustalanie tożsamości osób biorących udział w czynnościach notarialnych w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego regulowały przepisy francuskiej ustawy notarialnej z 1803 r., a od roku 1876 przepisy rosyjskie ...
 • Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918. Część I: Okres do połowy XIX wieku (added: 2020-02-21) 

  Kubicki, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W naszych rozważaniach zajmiemy się źródłami prawa w znaczeniach formalnym i poznawczym. Pojawiające się w tytule sformułowanie - prawo hipoteczne - to zgodnie z XIX-wieczną tradycją prawniczą, nie tylko przepisy ...