Now showing items 1-1 of 1

  • Oświata na ziemi niepołomickiej (added: 2021-04-08) 

    Olearczyk, Teresa (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020)
    Ze wstępu: "Pojęcie „oświata” jest rozumiane szeroko jako system instytucji, pewien rodzaj działalności, a także jako stan świadomości społeczeństwa. Encyklopedia powszechna podaje, że jest to „stan i proces upowszechnienia ...