Now showing items 1-3 of 3

 • Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji (added: 2014-07-14) 

  Grabiński, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest zadaniem złożonym. Stosunkowo ławo można to zrobić w skali pojedynczych kierunków studiów. W przypadku uczelni lub wydziałów prowadzących kilka kierunków kwestią o podstawowym ...
 • Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów (added: 2014-07-14) 

  Grabiński, Tadeusz; Merklinger-Gruchała, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Jednym z wymogów wdrożenia nowych programów kształcenia jest zasięganie opinii interesariuszy (studentów i pracodawców) na temat przydatności i poprawności kierunkowych efektów kształcenia założonych w programie studiów. ...
 • Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK (added: 2014-02-26) 

  Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacji. KRK dla Szkolnictwa Wyższego opisują efekty kształcenia, czyli kwalifikacje jakie student zdobywa w czasie studiów. W związku z tym proces ...