Now showing items 1-2 of 2

  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIII (added: 2014-04-16) 

    Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Głuszak, Marcin; Guziak, Kinga; Kotliński, Jakub; Wlaźlak, Władysław Piotr; Smyk, Grzegorz; Jastrzębski, Robert; Kotliński, Tomasz J.; Tarnowska, Anna; Siemaszko, Karol; Pyziak, Michał; Uruszczak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  • Wprowadzenie austriackiej procedury cywilnej z 1895 r. na tle polskiej prasy galicyjskiej (added: 2020-02-20) 

    Kotliński, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "W latach 90. XIX w. nastąpiła całkowita przebudowa austriackiej procedury cywilnej. Głównym inicjatorem i autorem zmian był profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Franz Klein. Założeniem, które przyświecało twórcom, było ...