Now showing items 1-4 of 4

 • Filozofia polityczna Dantego w świetle traktatu De monarchia (added: 2019-06-13) 

  Konik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Szeroko rozumiana kultura średniowieczna stanowi obecnie inspirację dla bardzo wielu badaczy reprezentujących najróżniejsze dziedziny naukowe. Prowadzone są systematyczne badania z zakresu historii filozofii średniowiecznej, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2008 (added: 2014-03-18) 

  Sowa, Kazimierz; Winiarska-Brodowska, Małgorzata; Paleczny, Tadeusz; Pucek, Zbigniew; Kamat-Napieracz, Anna; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Blachnicka, Dominika; Stawiński, Piotr; Grzonka, Dariusz; Rokicki, Jarosław; Sekuła, Paulina; Konik, Marcin; Diec, Joachim; Górski, Piotr; Kletowski, Piotr; Loska, Krzysztof; Kuźma, Józef; Kozłowska, Anna; Kožuh, Boris; Boczarowa, Ołena; Maj, Bernard; Woźniak, Marta; Magoska, Maria; Magoska, Maria; Ciacek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Sowa, Kazimierz; Pekaniec, Anna; Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Baran, Dariusz; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Konik, Marcin; Gruca, Grzegorz; Mróz, Piotr; Szymańska, Beata; Kuźma, Józef; Karpińska-Ochałek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” zagospodarowany został przez dyscypliny ściśle humanistyczne: socjologię, fiozofię, pedagogikę, politologię i kulturoznawstwo, we wzajemnie przenikających się myślowo tekstach, ...
 • Starożytne źródła koncepcji muzyki sfer w XII w. (added: 2019-06-05) 

  Konik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The theory of “music of the spheres” (musicamundana) introduced by Boethius in his treaty De institutione musica is an original contribution in development of mediaeval theory of music. However, it’s roots trace back to ...