Now showing items 1-1 of 1

  • System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym (added: 2019-05-08) 

    Ludwikowska, Anna; Ludwikowski, Rett (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Termin „prezydent”, wywodzący się z łacińskiego słowa praesidere oznaczającego osobę „prezydującą”, czyli „siedzącą przed innymi,” został wprowadzony do języka polityki na długo przed ukształtowaniem się amerykańskiego ...