Now showing items 1-8 of 8

 • Intercyza między dawnymi a nowymi czasy (added: 2020-02-20) 

  Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Partykularyzm oraz stanowy charakter prawa już od średniowiecza znajdowały odzwierciedlenie w funkcjonowaniu na ziemiach polskich równolegle różnych małżeńskich ustrojów majątkowych. Stosunki majątkowe między małżonkami ...
 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (added: 2020-02-17) 

  Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Przepisy KCKP dotyczące ubezwłasnowolnienia zostały sformułowane na wzór przyjętych w kodyfi kacji napoleońskiej. Zastrzeżenie drogi sądowej dla stosowania tej instytucji prawnej oraz ograniczenie roli rady familijnej ...
 • Przegląd sposobów powstania służebności – od prawa rzymskiego do współczesnego prawa polskiego (added: 2020-02-20) 

  Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Rozważania podjęte w opracowaniu dotyczą sposobów powstania służebności począwszy od prawa rzymskiego z uwzględnieniem specyfiki ius civile, prawa pretorskiego oraz prawa justyniańskiego. Następnie analizie zostaną ...
 • Stosunek polskich elit do prawa francuskiego po upadku Napoleona - zarys problemu (added: 2020-02-13) 

  Gałędek, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Przedstawione w artykule badania obejmowały argumentację, jaką posługiwała się część polskiej elity intelektualnej i prawniczej, podejmująca się w najtrudniejszym momencie - bezpośrednio po upadku Księstwa Warszawskiego ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIV (added: 2014-04-30) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Tęgowski, Jan; Szulc, Tadeusz; Filipczak-Kocur, Anna; Kitowski, Piotr; Moras, Małgorzata; Krzymkowski, Marek; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Mataniak, Mateusz; Kubicki, Tomasz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Malec, Dorota; Smyk, Grzegorz; Mielcarek, Adam Janusz; Kozyra, Waldemar; Siemaszko, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII (added: 2015-12-22) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Kitowski, Piotr; Głuszak, Marcin; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Kruszewski, Tomasz; Rodak, Mateusz; Żukowski, Przemysław Marcin; Świątkowski, Andrzej Marian; Marciniak-Sikora, Anna; Matuszewski, Jacek; Uruszczak, Wacław; Szpoper, Dariusz; Sowa, Jan (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2015)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2019-11-25) 

  Kruszewski, Tomasz; Gajewska, Jolanta; Cetwiński, Marek; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Sitek, Bronisław; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Krzysztofek, Katarzyna; Pokoj, Jakub; Szewczak-Daniel, Mariola; Wałdoch, Jacek; Bednaruk, Waldemar; Dworas-Kulik, Judyta; Marszałek, Piotr Krzysztof; Graczyk, Konrad; Mielnik, Hubert; Truszkowski, Bartosz; Ługowski, Bartłomiej; Majdański, Paweł; Kozyra, Waldemar; Czech-Jezierska, Bożena Anna; Pyter, Magdalena; Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Ustalanie składu rady familijnej na podstawie Kodeksu Napoleona na obszarze działania łęczyckiego sądu pokoju (added: 2020-02-20) 

  Machut-Kowalczyk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Wprowadzone Kodeksem Napoleona na ziemiach Księstwa Warszawskiego prawo opiekuńcze, przewidywało powierzenie powoływania opieki i sprawowania nad nią nadzoru radzie familijnej. Miał to być organ usytuowany między opiekunem ...