Now showing items 1-4 of 4

 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 4, 2011 (added: 2014-05-06) 

  Kobus, Ireneusz; Mocarska, Dorota; Sadło-Nowak, Agnieszka; Zawartka, Marek; Strzelec, Adam; Jasiński, Artur; Olvasztóné Balogh, Zsuzsanna; Bognár, József; Herpainé Lakó, Judit; Kopkáné Plachy, Judit; Vécseyné Kovách, Magdolna; Mazur, Jadwiga; Wojtycza, Janusz; Kraj, Kazimierz; Ostrowska, Monika; Molo, Beata; Borkowski, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2014 (added: 2016-02-22) 

  Lasoń, Marcin; Brylonek, Marek; Adamczyk, Natalia; Kobus, Ireneusz; Grzywna, Zbigniew; Kargol, Anna; Adamczyk, Natalia; Kraj, Kazimierz; Ostrowska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję (added: 2020-01-29) 

  Kobus, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Artykuł porusza problematykę pojęcia „zatrzymanie osoby". Dotychczas zarówno ustawodawca, jak i reprezentanci doktryny nie opracowali takiej definicji, która miałaby charakter uniwersalny, a więc obejmowała wszystkie ...
 • Straż Leśna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego (added: 2019-05-27) 

  Kobus, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Wśród instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego funkcjonuje m.in. Straż Leśna, która zajmuje się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonuje inne ...