Now showing items 1-4 of 4

 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2011 (Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki) (added: 2014-06-10) 

  Zdanowski, Jerzy; Tokarski, Stanisław; Kubarek, Magdalena; Switat, Mustafa; Sławiński, Roman; Jelonek, Adam; Trojnar, Ewa; Wiciarz, Krystian; Wiciarz, Krystian; Wardęga, Joanna; Grüner, Zuzanna; Piętek, Robert; Bielecki, Krzysztof; Kościółek, Jakub; Wolańska, Diana; Lipa, Michał; Świtalski, Piotr; Bakalarska, Malwina; Tokarski, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Kolejny numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”, poświęcony krajom Afryki i Azji, pokazuje relacje między wspólnotami etniczno-religijnymi a państwem oraz charakteryzuje zmiany społeczne i kulturowe, jakie następują ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2013 : Konteksty rodziny (added: 2014-11-06) 

  Majorek, Marta; Cygan, Anna; Śledzianowski, Jan; Kasten, Anna; Szatkowski, Bernard; Bolińska, Marta; Kościółek, Jakub; Pekaniec, Anna; Załucka, Małgorzata; Bibik, Barbara; Kaczmarska, Małgorzata; Kliś, Maria; Lizak, Zygmunt; Gałkowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Polityka państwa wobec muzułmanów a relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w Kenii (added: 2019-04-15) 

  Kościółek, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Kenia jest przykładem państwa, w którym doszło do zetknięcia chrześcijaństwa z islamem, co w ostatnich dziesięcioleciach stało się powodem poważnych konfliktów między obiema wspólnotami religijnymi. W ...
 • Transformacja współczesnej rodziny egipskiej a model rodziny w Opowieści starego Kairu Nadżiba Mahfuza – analiza genderowa (added: 2019-06-05) 

  Kościółek, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  This article portrays the Egyptian family known from Palace Walk and infl uenced by modernization, which affected the traditional understanding of the gender roles. To use gender roles as a basis for any discourse on the ...