Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2013 (Culture wars in the United States) (added: 2014-11-06) 

    Bryk, Andrzej; Barr, Stephen; Dadak, Christopher; Dadak, Kazimierz; Grossman, Lawrence; Kołakowska, Agnieszka; Kubiak, Hieronim; Lawler, Peter Augustine; Lazarski, Christopher; McClay, Wilfred M.; Rabkin, Jeremy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  • Mind the gap: The New Culture Wars (added: 2019-04-10) 

    Kołakowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Autorka stawia pytanie, czy możliwe jest zracjonalizowanie dyskursu o wojnach kulturowych w taki sposób, aby krańcowa polaryzacja opinii została zredukowana do zrównoważonego dyskursu akademickiego. Zastanawia się także, ...