Now showing items 1-1 of 1

  • System controllingu w ochronie zdrowia (added: 2019-06-26) 

    Pietrzyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    Z wprowadzenia: "Szósty rok funkcjonowania reformowanego od 1999 r. systemu opieki zdrowotnej nie przyniósł oczekiwanych przez autorów reformy rezultatów. Zakładany początkowo dopływ środków w wysokości 9,1% wartości ...