Now showing items 1-1 of 1

  • Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego (added: 2020-02-03) 

    Skawińska, Mirosława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Europejski system bezpieczeństwa determinuje poszanowanie i ochrona praw człowieka. Współczesne ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego stanowią istotną część dyskusji nad jego kształtem. Zagrożenia te ...