Now showing items 1-1 of 1

  • Postęp społeczny a komunikacyjna teoria racjonalności Jurgena Habermasa (added: 2019-06-17) 

    Maślanka, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Idea postępu społecznego wydaje się kluczowa dla zrozumienia istoty oraz swoistości kultury europejskiej; można ją nawet uznać za jej cechę konstytutywną czy wręcz dystynktywną. W filozofii Immanuela Kanta postęp zostaje ...