Now showing items 1-2 of 2

  • Powstawanie i kontynuacja państw Afryki Subsaharyjskiej: od państwa jurydycznego do empirycznego (added: 2020-11-20) 

    Srogosz, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009)
    The problem of weakness of state structures in the Sub-Saharan Africa results from international law conditions of decolonization. The postcolonial states were created on the basis of the self-determination of “colonial ...
  • Upadłość państwa z perspektywy prawa międzynarodowego (added: 2020-12-07) 

    Srogosz, Tomasz (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych, 2009)
    "Zjawisko upadłości państwa wymaga pogłębionej analizy nie tylko politologicznej, ale i prawnomiędzynarodowej. Trzeba bowiem odpowiedzieć na wiele ważnych pytań: 1) jakie konsekwencje prawnomiędzynarodowe niesie za sobą ...