Now showing items 1-1 of 1

  • Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji I Pacyfiku (added: 2019-04-23) 

    Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Konsocjonalny typ demokracji stanowi, według typologii Lijpharta, jedną z trzech kategorii opisujących istniejące systemy demokratyczne. Obok niego znajdujemy w tej typologii tzw. systemy demokracji odśrodkowej (centrifugal ...