Now showing items 1-4 of 4

 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

  Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Staż jako instrument polityki zatrudnienia aktywizujący bezrobotnych absolwentów (added: 2020-02-11) 

  Hofmańska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Młodzież jest w Polsce grupą szczególnie narażoną na bezrobocie1. Problemy pojawiają się zwłaszcza w okresie rozpoczynania kariery zawodowej. Trudności ze znalezieniem pracy dotyczą przede wszystkim absolwentów szkół ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2010 (added: 2014-04-01) 

  Pisarczyk, Łukasz; Ćwiertniak, Bolesław Maciej; Walczak, Krzysztof; Wypych-Żywicka, Alina; Cholewa-Klimek, Magdalena; Kubot, Zdzisław; Ludera-Ruszel, Agata; Hofmańska, Ewa; Antonów, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Uprawnienia członków rodziny zmarłego pracownika do świadczeń ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (added: 2019-06-25) 

  Hofmańska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy reguluje zasady i zakres ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu ...