Now showing items 1-2 of 2

  • Krytyka pretensjonalnego historyzmu w twórczości Witkacego i Gruszczyńskiego na przykładzie ul. Retoryka w Krakowie (added: 2021-03-03) 

    Węcławowicz, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Artykuł omawia architekturę fin de siècle przy ulicy Retoryka w Krakowie i jej recepcję przez artystów awangardy lat dwudziestych następnego stulecia. U schyłku wieku XIX tekstualność historyzmu była aprobowana, ale ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 3 Architektura i sztuka (added: 2021-03-03) 

    Banasik-Petri, Katarzyna; Jasiński, Artur; Węcławowicz, Tomasz; Kronowski, Dariusz; Hryń, Stanisław; Malec-Zięba, Emilia; Urbańska, Marta, Anna; Pinto Perez, Blanca; Ingarden, Krzysztof; Wowczak, Jerzy (2020)
    Ze wstępu: "Czwarty już numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych, którego przewodnim tematem została „Architektura i sztuka”, jest wyjątkowy z racji jubileuszu dwudziestolecia ...