Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrona praw człowieka w jednoczącej się Europie (added: 2019-06-29) 

    Heler, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    "Obecne prawo wspólnotowe układa się w hierarchiczny i spójny system, będący specyficznym porządkiem prawnym istniejącym obok prawa międzynarodowego i prawa krajowego, rządzący się własnym systemem zasad obowiązywania i ...