Now showing items 1-7 of 7

 • Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka nr 1, 2014 (added: 2016-05-12) 

  Chodyński, Andrzej; Lewandowski, Remigiusz; Flak, Krzysztof; Gacek, Tomasz; Liber, Janusz; Sęk, Andrzej; Grzywna, Zbigniew; Pilżys, Jan; Sobol-Kołodziejczyk, Piotr; Zieliński, Marek; Wargacka, Alicja; Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2014 (added: 2016-02-22) 

  Lasoń, Marcin; Brylonek, Marek; Adamczyk, Natalia; Kobus, Ireneusz; Grzywna, Zbigniew; Kargol, Anna; Adamczyk, Natalia; Kraj, Kazimierz; Ostrowska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2013 (added: 2014-11-20) 

  Grzywna, Zbigniew; Rajchel, Jan; Rurak, Adam; Gwizd, Przemysław; Pasella, Krzysztof; Wojtycza, Janusz; Zieliński, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Selected elements concerning the transformation and change of the Armed Forces of the Republic of Poland (added: 2019-05-27) 

  Grzywna, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Polskie siły zbrojne są jednym z fi larów bezpieczeństwa kraju. Obecnie Polska, jako państwo członkowskie zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, może być zobowiązana do zaangażowania żołnierzy w obronę przed zagrożeniem ...
 • Siły Zbrojne dla pokoju i ich logistyka (added: 2019-05-27) 

  Grzywna, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Siły zbrojne Polski to jeden z fi larów bezpieczeństwa kraju. Obecnie Polska jako państwo członkowskie zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, może być zobowiązana do zaangażowania żołnierzy w obronie przeciwko zagrożeniom ...
 • Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa (added: 2019-05-25) 

  Mazur, Sławomir; Ostrowska, Monika; Kręcikij, Janusz; Pružinský, Michal; Tworkowski, Bogdan; Stęplewski, Bogumił; Góralczyk, Katarzyna; Pawlik, Renata; Mazur, Jadwiga; Michalczyk, Tadeusz; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Lelito, Ryszard; Michalczyk, Tadeusz; Dymińska, Zyta Maria; Grzywna, Zbigniew; Gajda, Agnieszka; Stęplewski, Bogumił (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Z wprowadzenia: "Nauki o bezpieczeństwie mają niespełna sześcioletnią historię, kiedy to 8 sierpnia 2011 roku minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiła je swoim rozporządzeniem jako nawą dyscyplinę naukową w ...
 • Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP (added: 2020-01-28) 

  Grzywna, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP Europa, w tym Polska, w celu poprawy bezpieczeństwa społecznego stale zwiększa i ujednolica wysiłki, rozwijając uregulowania instytucjonalne, a także, aby ...