Now showing items 1-16 of 16

 • Europa Środkowa i Międzymorze a sowiecka strategia generalna lat 1939-1941 (added: 2019-05-22) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "W 2004 r. minęło 65 lat od najazdu wojsk sowieckich na Polskę. To ważne wydarzenie nie doczekało się wszechstronnego i szczegółowego opracowania opartego na archiwaliach sowieckich (rosyjskich). Przyczyniły ...
 • Federalizm paryskiej „kultury" i jego twórcy - Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski (added: 2019-06-21) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Powstające w środowiskach polskiej emigracji politycznej wizje polskiej polityki wschodniej pozostawały świadectwem prób zrozumienia trudnej sytuacji sprawy polskiej po 1945 r. oraz świadomości politycznej ...
 • Kościół katolicki w Rosji i w ZSSR w XIX i XX wieku. Doktrynalne uwarunkowania jego działalności (added: 2019-05-15) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Problem położenia Kościoła katolickiego we współczesnej Rosji ilustruje złożony proces transformacji politycznej, jaką obecnie przechodzi to państwo pod rządami prezydenta Władimira Putina. Na płaszczyźnie ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2006 (added: 2014-09-22) 

  Bryk, Andrzej; Świrkowicz, Jacek; Wiśniewski, Grzegorz; Brachowicz, Maciej; Sabik, Aleksandra; Grygajtis, Krzysztof; Majchrowski, Wojciech; Fałowski, Janusz; Cziomer, Erhard; Kućmierczyk, Elżbieta; Kapiszewski, Andrzej; Kobza, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2007 (added: 2014-06-27) 

  Banek, Kazimierz; Bażela, Magdalena; Czaja, Jan; Fałowski, Janusz; Grygajtis, Krzysztof; Molo, Beata; Mucha, Bogdan; Mydel, Rajmund; Paleczny, Tadeusz; Sprengel, Mieczysław; Kowalska, Beata; Verhofstad, Rob (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Kolejny tom Krakowskich Studiów Międzynarodowych jest głównie poświęcony problematyce Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prezentujemy w nim kilkanaście prac znanych autorytetów i młodych badaczy z ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2006 (Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki państwo-Kościół) (added: 2014-09-19) 

  Stańczyk, Janusz; Suchocka, Hanna; Krukowski, Józef; Mezglewski, Artur; Szczepaniak, Jan; Zarzycki, Zdzisław; Sutor, Julian; Czaja, Jan; Czaja, Jan; Paleczny, Tadeusz; Grygajtis, Krzysztof; Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2004 (added: 2014-10-06) 

  Czaja, Jan; Domaradzki, Spasimir; Biela, Tatiana; Pankowicz, Andrzej; Grygajtis, Krzysztof; Jelonek, Adam W.; Bojko, Krzysztof; Siwiec, Paweł; Bzdyl, Joanna; Sławiński, Roman; Zemanek, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2005 (added: 2014-09-30) 

  Fałowski, Janusz; Grygajtis, Krzysztof; Lasoń, Marcin; Porębski, Andrzej; Kołaczek, Małgorzata; Kasznik-Christian, Aleksandra; Stankiewicz, Wojciech; Kielan-Glińska, Ilona; Jarecka-Stępień, Katarzyna; Płatek, Daniel; Płatek, Daniel; Moroń, Marek; Obirek, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2009 : Szkice z historii religii, socjologii i polityki (added: 2014-03-25) 

  Banek, Kazimierz; Borkowski, Kamil; Fałowski, Janusz; Grygajtis, Krzysztof; Kilian, Stanisław; Nikolski, Lech; Pawlikowski, Grzegorz; Waniek, Danuta; Wiszniewski, Jan; Janik, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2004 (added: 2014-07-14) 

  Czaja, Jan; Pucek, Zbigniew; Blachnicki, Bogusław; Bromboszcz, Maja; Trzciński, Krzysztof; Grygajtis, Krzysztof; Zgómiak, Marian; Lewandowski, Henryk; Staszków, Jan; Jelonek, Adam W.; Księżyk, Marianna; Starzyk, Kazimierz; Galata, Stanisław; Kamiński, Włodzimierz; Majchrowski, Jacek M.; Kilian, Stanisław; Bujwid-Kurek, Ewa; ; Seniów, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2006 (added: 2014-06-24) 

  Blachnicki, Bogusław; Fałowski, Janusz; Cichoń, Paweł; Banasik, Katarzyna; Chlipała, Monika; Grygajtis, Krzysztof; Pondel, Gaweł; Kimla, Piotr; Dziadzio, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Polska polityka zagraniczna 1926-1939: od koncepcji „międzymorza" Aleksandra Skrzyńskiego do idei „Trzeciej Europy" Józefa Becka (added: 2019-05-15) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Na polską politykę zagraniczną lat 1926-1939 składały się te przedsięwzięcia, które uosabiały wolę przetrwania Rzeczypospolitej na mapie politycznej Europy. Była to polityka stricte geograficzna, biorąca za ...
 • Sowiecka polityka podbojów w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1939-1941 (added: 2019-05-20) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Lata 1939-1941 należą do najbardziej tajemniczych w dziejach sowieckiego ekspansjonizmu. I to nie tylko dlatego, że wciąż większość najważniejszych sowieckich dokumentów pozostaje niedostępna dla badaczy. Te ...
 • Sytuacja prawna Tatarów hospodarskich na Litwie a zakres ich praw do ziemi (XV-XVII w.). Zarys zagadnienia (added: 2019-06-26) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Osadnictwo tatarskie w litewsko-ruskim środowisku społecznym pozostawało ważnym składnikiem ówczesnych procesów zarządzania i gospodarowania w Wielkim Księstwie Litewskim. Znaczenie tego zjawiska narastało ...
 • Twórcy programu politycznego paryskiej „kultury”: przedstawiciele nurtu prometejskiego (added: 2019-06-11) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Obszar zainteresowań paryskiej „Kultury” wyznaczały poglądy Jerzego Giedroycia na przyszłość Polski i Europy oraz publicystyka Juliusza Mieroszewskiego i innych pisarzy politycznych zaliczających się do jej kręgu. Pozwala ...
 • ZSSR a polska polityka Międzymorza lat 1939-1943 (added: 2019-05-13) 

  Grygajtis, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Od czasu zakończenia II wojny światowej działania polityczne ZSSR w sferze stosunków międzynarodowych są przedmiotem studiów polskich historyków, politologów i publicystów. Od końca 1989 r., a na pewno ...