Now showing items 1-2 of 2

  • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe rozwiązania prawne a oczekiwania praktyki i nauki (added: 2020-02-12) 

    Gruca, Szymon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "Art. 60 Konstytucji RP głosi, że obywatele polscy, korzystający z pełni praw publicznych, mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Służba publiczna obejmuje ogół stanowisk w organach władz ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2006 (added: 2019-06-13) 

    Nowak, Marek; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Gawroński, Henryk; Fill, Wojciech; Lewandowska-Malec, Izabela; Feczko, Piotr; Gruca, Szymon; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Lewandowski, Henryk; Machowska, Aleksandra; Bartoszewicz, Michał; Hrášok, Miroslav; Nekoranec, Jaroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Zeszyt niniejszy, Studia prawnicze - rozprawy i materiały, jest zbiorem artykułów inspirowanych jedną wspólną koncepcją pod nazwą: „Zmiany w prawie. Zagadnienia doktryny i praktyki”. Jest to temat ...