Now showing items 1-8 of 8

 • Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez Kazimierza Wielkiego (added: 2020-02-17) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Dożywocie królewskie na dobrach kościelnych powstawało z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, bądź klasztoru będącego ich właścicielem. Deklarowaną ofi cjalnie główną przyczyną ustanowienia dożywocia był zamiar poprawienia ...
 • Rola urzędników w dokonywaniu zaborów dóbr ziemskich przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku (added: 2020-02-18) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Problem postawiony w tytule pracy został wprawdzie dostrzeżony w nauce (Władysław Semkowicz, Karol Potkański, Michał Sczaniecki, Franciszek Bujak, Jerzy Luciński) wszakże wciąż wymaga dalszych badań. Niniejszy szkic ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIV (added: 2014-04-30) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Tęgowski, Jan; Szulc, Tadeusz; Filipczak-Kocur, Anna; Kitowski, Piotr; Moras, Małgorzata; Krzymkowski, Marek; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Mataniak, Mateusz; Kubicki, Tomasz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Malec, Dorota; Smyk, Grzegorz; Mielcarek, Adam Janusz; Kozyra, Waldemar; Siemaszko, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVII (added: 2016-01-13) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Dankowski, Michał Zbigniew; Maciejewski, Tadeusz; Kitowski, Piotr; Kłos, Michał; Smorąg, Julian; Smyk, Grzegorz; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kądzielawski, Grzegorz; Eichstaedt, Krzysztof; Przewoźnik, Sylwia; Łysko, Marcin; Meler, Jan; Szymański, Andrzej; Matuszewski, Jacek; Rakowski, Maciej; Uruszczak, Wacław; Moszyńska, Anna; Naworski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII (added: 2015-12-22) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Kitowski, Piotr; Głuszak, Marcin; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Kruszewski, Tomasz; Rodak, Mateusz; Żukowski, Przemysław Marcin; Świątkowski, Andrzej Marian; Marciniak-Sikora, Anna; Matuszewski, Jacek; Uruszczak, Wacław; Szpoper, Dariusz; Sowa, Jan (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2015)
 • Trwałość nadań panującego dla rycerzy w świetle statutu wielkopolskiego Kazimierza Wielkiego (added: 2020-02-20) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "W trosce o stan swojej domeny, podlegającej procesom pomniejszania, panujący w średniowiecznej Polsce podejmowali, jak wiadomo, akcje rewindykacyjne. Odbierali majątki, które ich zdaniem znajdowały się bez podstawy prawnej ...
 • Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386 -1 4 5 4 (added: 2020-02-21) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Nietykalność majątkowa należała do szeregu ważnych prerogatyw stanu szlacheckiego w Polsce, które zapewniały mu suwerenną pozycję w państwie. Podstawą prawną wspomnianej nietykalności były przywileje, które szlachta ...