Now showing items 1-1 of 1

  • Garść uwag o urzędnikach województwa wileńskiego XIV–XVIII wieku (added: 2020-02-20) 

    Tęgowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    "Od ukazania się pierwszego tomu Urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego pod redakcją Andrzeja Rachuby upłynęło już kilka lat i dziwi nieco, że to znakomite opracowanie nie spotkało się z należnym mu oddźwiękiem. Pełni ...